کریو ایمن و ارزان

کریو ایمن و ارزان

کریو ایمن و ارزان

کریو ایمن و ارزان انجوری نمیشه
۲ راه آسان وجود داره

۱- یوزر ها رو تو پنل بسازید فایلی که میده با , جدا میکنه در نتیجه اون فایل رو داخل ibsng هم بسازید
۲- ماژول فرییر رو بخرید و رو فرریتون نصب کنید:یوزرهاتون رو تو ibsng بسازید و بعد مثل همیشه تو فرییر ادد کنید وقت یکی یوزری رو میخره همون لحظه سیستم براش یوزر رو تو پنل کریو هم فعال میکنه با مدت زمانی که معیین کردید