دانلود جدیدترین نسخه Tor Browser 2.3.25-2 – Farsi

دانلود جدیدترین نسخه Tor Browser 2.3.25-2 – Farsi

دانلود جدیدترین نسخه Tor Browser 2.3.25-2 – Farsi

دانلود جدیدترین نسخه Tor Browser 2.3.25-2 – Farsi

 

۱۳۹۱/۱۰/۲۳

 نرم‌افزار تور برای محافظت از ارتباطات اينترنتی شما است و روش کار آن به اين شکل است که ارتباطات شما را در شبکه ای از کامپیوترهای بازپخش کننده که توسط داوطلبان مختلف در سراسر جهان اداره می شوند، انعکاس می‌دهد. به اين ترتيب از اينکه کسی بتواند ببيند که شما از چه سايت‌هایی بازديد کرده‌ايد جلوگيری می‌شود همچنین از اينکه سايت‌هایی که به آنها می رويد بتوانند مکان فيزيکی شما را تشخيص دهند جلوگيری می‌‌شود و به شما امکان دسترسی به سايت‌های مسدود شده داده می‌شود.

دانلود این فایل

 23mb

لینک ۱                                               d o w n l o a d

 لینک ۲                                               d o w n l o a d